Obchodní podmínky

Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb

Licencování pluginu

Plugin Page manager je licencovány pod GNU general public license.

Vlastnictví

Nesmíte si nárokovat duševní nebo výhradní vlastnická práva k žádnému z našich pluginů. Jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané. Neneseme odpovědnost za žádné škody, mimo jiné včetně přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod nebo ztrát, ke kterým dojde v důsledku použití nebo nemožnosti používat naše pluginy.

Aktualizace pluginu

Page manager bude čas od času vydávat aktualizace softwaru, které zlepšují funkčnost a/nebo řeší chyby a/nebo omezení. Všechny aktualizace budou vlastněny Page manager a zpřístupněny pod licencí GPL.

Aktualizace jsou zahrnuty zdarma po dobu jednoho roku od data nákupu. Pokud máte platné a aktivní předplatné licenčního klíče a váš plugin (pluginy) to podporují, aktualizace budou automaticky doručeny z řídicího panelu WordPress. Po uplynutí jednoho (1) roku musíte buď obnovit licenci (automaticky prostřednictvím předplatného nebo ručně), nebo zakoupit novou licenci, abyste mohli pokračovat v přijímání aktualizací pluginů. Držitelé doživotní licence budou mít nárok na aktualizace softwaru po celou dobu životnosti produktu a/nebo společnosti, která za ním stojí (v současné době Your World s.r.o.).

Podpora

Podpora zakoupených pluginů je poskytována zdarma po dobu až jednoho roku od data nákupu. Page manager poskytne přiměřenou úroveň technické a koncové podpory týkající se softwaru prostřednictvím e-mailu a dalších kanálů, jak bude čas od času oznámeno na pagemanager.cz. Dostupnost a způsoby kontaktování nás budou zveřejněny na webových stránkách Page manager a/nebo jiných kanálech.

Pokud chcete získat podporu po jednom roce, musíte obnovit licenční klíč nebo zakoupit novou licenci pro pluginy, pro které chcete získat podporu. U nákupů, které zahrnují automaticky se obnovující předplatné, bude podpora poskytována tak dlouho, dokud bude předplatné aktivní. Držitelé doživotní licence budou mít nárok na podpůrné služby po celou dobu životnosti produktu a/nebo společnosti, která za ním stojí (v současné době Your World s.r.o.).

Držitelé licencí nemohou distribuovat, volně darovat nebo dále prodávat svůj licenční klíč. Licenční klíč je přenosný pouze tak, že nás kontaktujete a požádáte o oficiální převod licence na nového vlastníka. Licence je určena k použití na webových stránkách držitele licence. Použití klientského webu je povoleno v situacích, kdy držitel licence udržuje trvalý vztah s klientem jako konzultant.

Rozsah naší podpory je pomoci vám s čímkoli, co má co do činění s našimi pluginy přímo. Níže je uveden seznam toho, co tato podpora vylučuje:

 • Přizpůsobení/úprava kódové základny stávajících pluginů nad rámec toho, co je uvedeno v naší dokumentaci.
 • Stylingové přizpůsobení našeho zobrazení krátkého kódu / bloku nad rámec toho, co je uvedeno v naší dokumentaci.
 • Problémy s funkčností aplikací 3rd stran integrovaných s našimi pluginy.
 • Problémy s nastavením serveru a webových stránek, které ovlivňují funkčnost našich pluginů, jako je WordPress cron.
 • Na základě vlastního uvážení můžeme poskytnout pokyny ohledně zdrojů, na které se můžeme obrátit ve výše uvedených situacích.

Transakční email

Příležitostně vám můžeme zasílat e-mailová oznámení týkající se vaší licence pluginu. Tyto transakční e-maily mohou zahrnovat oznámení o změnách licencí, změnách našich smluvních podmínek, oznámení o vypršení platnosti licence a další transakční e-maily související s nákupem zásuvných modulů Page manager.

Doručení pluginu

Po úspěšném zpracování platby budete přesměrováni na kopii účtenky, která obsahuje odkazy ke stažení. Toto potvrzení vám bude také zasláno e-mailem. To může trvat až 1 hodinu, než dorazí, ale obvykle se stane okamžitě při zadávání objednávky. Pokud po uplynutí této doby neobdržíte e-mail, kontaktujte nás zde.

Ceny a fakturace

Vyhrazujeme si právo změnit ceny kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Vyhrazujeme si právo upravit, změnit, zrušit nebo upgradovat předplatné pluginu a / nebo licenční klíč bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Vyhrazujeme si právo nerespektovat typografické chyby, které mohou způsobit, že se na webových stránkách zobrazí nesprávné ceny. Všechny cenové možnosti se účtují ročně na základě předplatného. Předplatné můžete kdykoli zrušit prostřednictvím svého účtu.

Ochrana soukromí

Your World s.r.o. nikdy neprodá ani nesdílí vaše osobní údaje s třetími stranami. Veškeré údaje, které shromažďujeme, budou použity pouze pro interní účely.

Společnost Your World s.r.o. bude zachovávat přísnou důvěrnost všech neveřejných informací, které od vás může shromažďovat v souvislosti s vaším používáním softwaru.

Společnosti Your World s.r.o. neposkytnete žádné osobní údaje (EU/GDPR) ani osobně identifikovatelné informace (USA), pokud to není předem výslovně písemně povoleno. Pokud tak učiníte, budete společnost Your World s.r.o. plně odškodnit za veškeré náklady a škody spojené s jejím zpracováním a odstraněním, včetně správních pokut a nákladů na bezpečné vymazání.

Omezení odpovědnosti

S výjimkou případů úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti společnost Your World s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti se službami podle této smlouvy. To zahrnuje mimo jiné škody ve formě ztráty dat, nečinnosti, ušlého zisku nebo ušlého zisku.

Pozastavení účtu

Společnost Your World s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo ukončit, dočasně nebo trvale, jakékoli aktualizace a licence na podporu s upozorněním nebo bez něj. Důvody pro to mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Příslušné webové stránky obsahují explicitní nebo urážlivý obsah, jak je stanoveno společností Your World s.r.o..
 • Vy nebo někdo, kdo mluví vaším jménem, se nechováte zdvořile vůči zaměstnancům Společnosti Your World s.r.o..
 • Vy nebo někdo, kdo mluví vaším jménem, vznášíte požadavky, které jsou nepřiměřené nebo jasně mimo rozsah smlouvy.

Odpovědnost

Your World s.r.o. nenese odpovědnost za to, jak je náš software používán na jakýchkoli webových stránkách, ani za jakýkoli obsah, který je považován za importovaný z jakéhokoli zdroje nezákonným způsobem nebo způsobem, který je v rozporu s pokyny nebo podmínkami použití zdroje zdroje. Jako držitel licence jste plně zodpovědní za používání našich pluginů na vašich webových stránkách nebo webových stránkách vašeho klienta a přebíráte plné vlastnictví jakéhokoli a veškerého pochybení prostřednictvím používání našich pluginů.

Garance

Pevně věříme a stojíme za našimi pluginy 100%, ale chápeme, že to nemůže fungovat dokonale pro každého po celou dobu. Pokud máte problémy se zprovozněním některého z našich pluginů, rádi vám poskytneme plnou náhradu do 14 dnů od původního nákupu.

Důležité:

 • Někdy žádáme o možnost pochopit a pokusit se vyřešit váš problém před vydáním jakékoli refundace s vaším svolením.
 • Nezaručujeme kompatibilitu se všemi pluginy a motivy 3rd, se všemi webovými prohlížeči, se všemi poskytovateli hostingu nebo se všemi nastaveními serverů, jak je vysvětleno dále v naší záruce (níže).
 • Vrácení peněz může být vydáno pouze do 14 dnů od data nákupu. Po 14 dnech nebudou zpracovány žádné náhrady.
 • V případě automatického obnovení předplatného platí stejné 14denní zásady vracení peněz uvedené výše.

Záruka

Naše pluginy zaručeně fungují na čisté instalaci WordPressu. Nezaručujeme kompatibilitu se všemi pluginy a motivy 3rd, se všemi webovými prohlížeči, se všemi poskytovateli hostingu a / nebo se všemi nastaveními serveru. Nejsme zodpovědní za žádné konflikty kompatibility pluginů a motivů, ke kterým může dojít.

Naší zásadou je podporovat naše pluginy, jak nejlépe umíme, a budeme poskytovat podporu pro konflikty pluginů a témat 3rd podle našeho uvážení nebo podle času. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu dat, ke které může dojít v důsledku instalace těchto pluginů.

Přijetí OP

Zakoupením našich pluginů vyjadřujete, že jste si přečetli a souhlasíte s Obchodními podmínkami uvedenými na této stránce.

Tato smlouva je uzavřena v den, kdy společnost Your World s.r.o. obdrží vaši počáteční platbu poplatku, a zůstává v platnosti po počáteční období dvanácti (12) měsíců. Po obdržení dalších plateb je dohoda obnovena na další roční období.

Page manager je vyvíjen, podporován a prodáván společností Your World s.r.o..

 • Your World s.r.o.
 • Korunní 2569/108, Praha 101 00
 • Czech Republic
 • IČ: 05489679
 • DIČ: CZ05489679

 

Vyhrazujeme si právo změnit nebo upravit aktuální Smluvní podmínky bez předchozího upozornění.